Thursday, October 31, 2019

แจกฟรี โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรี

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่

Emsisoft Decryptor for STOP Djvu

แจกโปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ Ransomware Decrypter ตัวล่าสุด อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรีโปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) ช่วยกู้คืนไฟล์ที่โดนเข้ารหัส ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์งานใดๆ ได้ โดยไฟล์งานทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ไปเป็นสกุลอื่น ที่ไม่มีโปรแกรมไหนเปิดได้ จำเป็นจะต้องทำการถอดรหัสไฟล์ก่อน จึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติ...
ถ้า STOPDecrypter แจ้งว่า "skipped" ทุกไฟล์ หรือถอดรหัสไม่ได้ แสดงว่าไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัสโดยคีย์ออนไลน์ ไม่ใช่คีย์ออฟไลน์ ที่มีอยู่ใน ตัวถอดรหัส (Decrypter) และจะไม่สามารถถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยคีย์ออนไลน์ได้เนื่องจากไม่มีวิธีในการดึงข้อมูลคีย์นี้จากเซิร์ฟเวอร์คำสั่งของอาชญากร สิ่งที่คุณสามารถทำได้และควรทำคือเก็บ (บันทึก) ไฟล์ทั้งหมดเอาไว้ และรอวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ภาพตัวอย่างโปรแกรม
โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่
โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่
System Requirements

**This program requires .NET Framework 4.5.2 or higher in order to run**
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (x86-x64)
No special requirements
Note: STOPDecrypter should be run as an Administrator from the Desktop.
File Information

Software Version : v2.2.0.0 | v1.0
File Name : STOPDecrypter.zip | decrypt_STOPDjvu.exe
File Size : 2.34 MB | 1.8 MB
File Type : *.zip | *.exe
Last modified : 21/10/2019


STOPDecrypter v2 (เวอร์ชั่นเก่า หยุดพัฒนาแล้ว) 

 Emsisoft Decryptor for STOP Djvu v1.0 (เวอร์ชั่นใหม่)


Credits:
Demonslay335 (aka Michael Gillespie)
Bleepingcomputer.com
Emsisoft