Thursday, October 31, 2019

แจกฟรี โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรี

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่

Emsisoft Decryptor for STOP Djvu

แจกโปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ Ransomware Decrypter ตัวล่าสุด อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรีโปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) ช่วยกู้คืนไฟล์ที่โดนเข้ารหัส ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์งานใดๆ ได้ โดยไฟล์งานทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ไปเป็นสกุลอื่น ที่ไม่มีโปรแกรมไหนเปิดได้ จำเป็นจะต้องทำการถอดรหัสไฟล์ก่อน จึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติ...
ถ้า STOPDecrypter แจ้งว่า "skipped" ทุกไฟล์ หรือถอดรหัสไม่ได้ แสดงว่าไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัสโดยคีย์ออนไลน์ ไม่ใช่คีย์ออฟไลน์ ที่มีอยู่ใน ตัวถอดรหัส (Decrypter) และเราไม่สามารถช่วยคุณถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยคีย์ออนไลน์ได้เนื่องจากไม่มีวิธีในการดึงข้อมูลคีย์นี้จากเซิร์ฟเวอร์คำสั่งของอาชญากร ดังนั้นหาก ID ส่วนบุคคลของคุณแตกต่างจาก OFFLINE KEY LIST เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในเวลานี้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้และควรทำคือเก็บ (บันทึก) ไฟล์ทั้งหมดเอาไว้ และรอวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตOFFLINE KEY LIST :
 • 6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0 - .djvu* variants, .promos
 • D02NfEP94dKUO3faH1jwqqo5f9uqRw2Etn2lP3VBb - .rumba
 • cZs3TaUYZzXCH1vdE44HNr1gnD2LtTIiSFFYv5t1 - .promoz, .promock, .promorad
 • TLuCxxAdd5BLXYWIvnjsWaCNR5lWoznhlRTSott1 - .promok
 • 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDosJ24DmXt1 - .promorad2
 • upOacGl1yOz9XbrhjX9UR2M0j8i03YwVB0pXr1t1 - .kroput, .kroput1
 • neFMH56G5TY6gLqHS6TpWwfIPJF1mKg4FvpeNPt1 - .charck
 • 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDos224DmXt1 - .kropun
 • rdSXuFaXQZ5zsBX7nzxYC2hgkTkducsD7tuV95t1 - .doples, .luces, .luceq, .chech
 • AlMcLobh5J6wVB2Iy10guKr1kpSuFBWfXIsI6Et1 - .pulsar1
 • abIsuTknpjAqoGRR7OZL5HDDmc843XjBxrQOIot1 - .proden
 • dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1 - .drume, .tronas, .trosak
 • sC0oYeg1wSkjbjkEwQcxTXzA0EOp8Tnc35seYQt1 - .grovas
 • vElBnRCjG17HPbVSb8mw2WKW8uIBUDp5gbuiZat1 - .grovat, .raldug
 • R11Dxz37SHHVuv5otlFtzJiXUIPwPzmP6gV8gmv9 - .roland
 • r77yXePcnmrctJPWrZCcbJgUlAtOa1FC9Na710t1 - .etols, .guvara
 • 1OcNMvbG9a2vBz0BdsXRX88kjuVX9ku4EmR64St1 - .norvas
 • PBADSc0wL8KOzd5eGIaVThjIPeGxRqrsQgvU3qt1 - .moresa
 • fCuKTg0kzQEXr1ewwlkMM3sl8ZzT1uEg7811p2t1 - .verasto
 • qn2YpOJW8NoI4X3pchKLemMVHE6hbUPemTQPlMt1- .hrosas
 • e4Z7Ued2uSyQfbA7vS8VKtF2dGKGH8qEQ4E1Uht1 - .kiratos
 • 54SYshdMLwmLmgvVGWUrb336u3jYwOthqtuie5t1 - .todarius
 • SFOGVV9L1s8tgZVtOy4lff6n3MEgUwud5fQUdHt1 - .roldat
 • zC2lfjIocaJoC8hWBB1yhTK2ecfIMchQ47Dkylt1 - .dutan
 • pQseAIqgTVhPujMMiqH1ILPNUg3soGVim0NAnkt1 - .sarut
 • nBxtbGaG4zYZQuwkRqP7d0zTIAyt6ZTtAqWL77t1 - .berost
 • jWOnMXbnka33AZT1RlCj0QSRbhhZHNASDvqHrDt1 - .forasom
 • 6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0 - .shadow
 • QP5YonPPBgUP0qNuS7DV82bMzke5YFYqXbRlobt1 - .fordan
 • PTWLJBvUTDlF6G52Fs8Fmm7egqpfWrghp1m2Bot1 - .codnat
 • BvxonHH8kgX9meHfJweaV5ONlpO6f7IRCff0XXt1 - .dotmap
 • mlKnUMskuvLAnwjqZpgNMoxWdYebTiuT9DMf4Vt1 - .ferosas
 • t9hLELb8KHIC5gKnzv1k3CPJ5qpiqNZiyV5vhHt1 - .rectot
 • JjkJ9drSkbRY2LR4ZeDjOJxCYgt4zs6svaNadvt1 - .skymap
 • tgDlcFW2xFWyJx7JxqpZ8dNSOchUAMejoGdvf2t1 - .mogera
 • C1WKOJdn7siJOSKrKnoKRy5tH9aSxwMzpaUzgst1 - .rezuc
 • ljT0FEceXZLV8Gyhp3cCAcKbq8v85tmqMgqrVCt2 - .stone
 • faLqfTl9yJBMMKsPhAv8WKbIdsFgqRtco70kHSt1 - .lanset
 • 7wlgj03aBeU43xA1mJMBMvyvGs6wERcrV31xRrt1 - .davda
 • 61K3jGfHzi5nWYLCgt3ZT7zGffHm0DNV9TGbdit1 - .poret
 • bDDtqPBV1xkOfMNIpmkdcyeVXG71BNezzpQwsKt1 - .pidon
 • xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 - .heroset
 • dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1 - .muslat
 • xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 - .boston
 • PpzYa3nBba2MZq4MUGgxoZcZ7cbXBKtzNcipyRt1 - .gerosan
 • 3O3Zn4LeBG8kkWwS2nX61CWiHLZ46k1s632Cg9t1 - .vesad
 • JtkQUrpVXQB69IB5uUcXQ248Wj0DM9fjtaSThgt1 - .horon
 • fl1QN31tuQBZKd6Q43Bemee0EycF0HBYEjwpQTt1 - .neras
 • llb5PDChmUj6x2qLPtnlsS01VQMr9BBnhSGvh7t1 - .truke
 • PrHLxGQfozsYqIt6y8iByGll1cv9doSVfPSfS2t1 - .dalle
 • ppAG2IEqjVWKxLoaeeEd2ondL6Wu9aHAHA2NBrt1 - .lotep
 • rZ9BMQqcE4sEMWkbGhgD1ChaoDbgM3kORd7kowt1 - .nusar
 • iagsMxds3LxpDLrrIrIVlqmVQ2P4y09QCIrzCYt1 - .litar
 • 3OfV7t3oSHGMTLJX2O7gTxqnrYXWDDEq84VwC3t1 - .besub
 • MRrOmiaGsrOBV5WeKx9PFMAoug3J1vvarRjmmut1- .cezor
 • l3uWOVCfd45q50p4PU204j5qPpRzALYbMPJ9Tft1 - .lokas
 • b0kzBppljIqs9PmJj4Y6ifw5JaTn9PNkPk9vtmt1 - .godes
 • jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 - .budak
 • 5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 - .berosuce
 • jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 - .herad
 • 5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 - .gehad
 • 68O9eTFDNbn8z2O956vweaL1v2GY5gvWBYMKcmt1 - .gusau, .madek
 • JAQsbdGcS17nh0dWQNvV5DXXOFilhogs4lpKitt1 - .tocue
 • ZivCxija0GBwtwtwD0q4JRy80spT6lUyybPYhot1 - .lapoi
 • Q2fNGjIEoR7J8UnURFiIH13JGa23UqaNUDz4ret1 - .todar
 • tC9q9U9z1CHXj6ywfSklY5Ati8qfrhwcOEQpvQt1 - .dodoc
 • qzVmsmPsBbMag5eclxPzsGPYPtD0idScDzpGvxt1 - .bopador, .novasof
 • 9sbdJHqXJM4N6uliOFljF4lS1kQ5MipUBQqeGet1 - .ndarod
 • ReORV6ShrtWNuJ0ceWs0HqhvCbzW3XJQmmwGQpt1 - .access
 • rDy9PQ5XqCEzGPAYiMtrOElRFd84gmoSzf1zJ8t1 - .format
 • 4SsNNoDBzRHoERsNCDJXFi0OetZhqz2yruT2Ltt1 - .nelasod
 • TMO0nHR6LIOplVaj1m0fAhi7jQPCKQZq7MvRyPt1 - .mogranos
 • 4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 - .lotej
 • OX1w8v9Jmd3MFmBNmyayqkKHZVCmsLJUsWqShmt1 - .prandel
 • ivLdLLWxlGwaYapVamTFrmgK1ZxvQk2JUWsWzit1 - .zatrov
 • SGZBpcieKig3iLvgEDD4ATxonPIBduMgKzsfiQt1 - .masok
 • gcHHxnoOwYHRVl7TXkAxlhASj14vAVxvmOWun2t1 - .cosakos, .nvetud
 • 4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 - .kovasoh
 • q9KuzOzkH3m0RZiU9yD24sgV2jlQpgldjv0uODt1 - .brusaf
 • JIuJ2wGghVvWM1cAKi9uwEqTSvu42tb7ooa7Rit1 - .londec
 • ngQjbO3d7JuwM40bYYzdx9KhkhTRVvuLevPlbrt1 - .krusop
 • ILhWAvjUyWzsKyxDL0dKq3Su6QUUpndwXWfa2Nt1 - .mtogas
 • XIcCeHxN38dLD0Yg0cN7CdKtidQv0JQEm8hKIlt1 - .nasoh
 • gyTwIW8EFRyrHBHcn0bFVHerzI3NtAa14YK0kst1 - .nacro
 • 98sPqhSP6fu4VGWnM1G9A075ZFxi5MMVRr2Limt1 - .pedro
 • AejWZezSEZGqqdJANfzMilEs9Ns6YgqnOqJDOgt1 - .vesrato
 • irtRoAwZBsG2xlRr6IAT6XJOVqA6I5bPZ0onRvt1 - .masodas
 • 9HGTCt5KWHhAMQlcARxO5A6jkqiYUs64aMYNg3t1 - .nuksus
 • Nk780H58ZxM4dZ5H8DRqyzWzhAZZ1G1J4gYxrtt1 - .cetori
 • 6qLyfMFPsdHt0N7fRSGoXRvhOjNiMSIf6ovWntt1 - .stare
 • hvKVwn4fNn8A1rpjC19CUFmS1ySGycmqdrz89zt1 - .carote

เวอร์ชั่นหลังจาก สิงหาคม 2019 จะไม่สามารถถอดได้ โปรดเก็บไฟล์ไว้แล้วรอการอัพเดทต่อไปในอนาคต


สามารถกู้คืนไฟล์จากไวรัสตระกูล STOP (DJVU) Ransomware (เวอร์ชั่นหลังจาก สิงหาคม 2019 จะไม่สามารถถอดได้)

กู้คืนไฟล์นามสกุลดังต่อไปนี้  * กู้คืนได้เฉพาะแบบ OFFLINE KEY เท่านั้น * :

.STOP, .SUSPENDED, .WAITING, .PAUSA, .CONTACTUS, .DATASTOP, .STOPDATA, .KEYPASS, .WHY, .SAVEfiles, .DATAWAIT, .INFOWAIT, .puma, .pumax, .pumas, .shadow, .djvu, .djvuu, .udjvu, .djvuq, .uudjvu, .djvus, .djvur, .djvut .pdff, .tro, .tfude, .tfudeq, .tfudet, .rumba, .adobe, .adobee, .blower, .promos, .promoz, .promock, .promoks, .promorad,, promorad2, .kroput, .kroput1, .charck, .pulsar1, .klope, .kropun, .charcl, .doples, .luces, .luceq, .chech, .proden, .drume, .tronas, .trosak, .grovas, .grovat, .roland, .refols, .raldug, .etols, .guvara, .browec, .norvas, .moresa, .verasto, .hrosas, .kiratos, .todarius, .hofos, .roldat, .dutan, .sarut, .fedasot, .forasom, .berost, .fordan, .codnat, .codnat1, .bufas, .dotmap, .radman, .ferosas, .rectot, .skymap, .mogera, .rezuc, .stone, .redmat, .lanset, .davda, .poret, .pidon, .heroset, .myskle, .boston, .muslat, .gerosan, .vesad, .horon, .neras, .truke, .dalle, .lotep, .nusar, .litar, .besub, .cezor, .lokas, .godes, .budak, .vusad, .herad, .berosuce, .gehad, .gusau, .madek, .tocue, .darus, .lapoi, .todar, .dodoc, .bopador, .novasof, .ntuseg, .ndarod, .access, .format, .nelasod, .mogranos, .cosakos, .nvetud, .lotej, .kovasoh, .prandel, .zatrov, .masok, .brusaf, .londec, .krusop, .mtogas, .nasoh, .nacro, .pedro, .nuksus, .vesrato. .masodas, .stare, .cetori or .carote

* เวอร์ชั่นหลังจาก สิงหาคม 2019 จะมีนามสกุลไฟล์ดังต่อไปนี้ และยังไม่สามารถถอดได้ในเวลานี้ ! * 

.coharos, .shariz, .gero, .hese, .xoza, .seto, .peta, .moka, .meds, .kvag, .domn, .karl, .nesa, .boot, .noos, .kuub, .reco, .bora, .leto, .nols, .werd, .coot, .derp, .nakw, .meka, .toec, .mosk, .lokf, .peet, .grod, .mbed or .kodg, .zobm, .rote, .msop, .hets, .righ, .gesd, .merl, .mkos, .nbes, .piny or .redlภาพตัวอย่างโปรแกรม
โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่
โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่
System Requirements

**This program requires .NET Framework 4.5.2 or higher in order to run**
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (x86-x64)
No special requirements
Note: STOPDecrypter should be run as an Administrator from the Desktop.
File Information

Software Version : v2.2.0.0 | v1.0
File Name : STOPDecrypter.zip | decrypt_STOPDjvu.exe
File Size : 2.34 MB | 1.8 MB
File Type : *.zip | *.exe
Last modified : 21/10/2019
Password : no password


STOPDecrypter v2 (เวอร์ชั่นเก่า หยุดพัฒนาแล้ว) 

 Emsisoft Decryptor for STOP Djvu v1.0 (เวอร์ชั่นใหม่)

Password : no password 

Credits:
Demonslay335 (aka Michael Gillespie)
Bleepingcomputer.com
Emsisoft